THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU WEBSITE YANGLA.VN

Chủ sở hữu: Hộ Kinh Doanh Yangla

Địa chỉ: Lầu 3 - Số 14 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: 09331132713

Email: info@yangla.vn

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh số: 41A8044896 do Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 cấp, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Share this post